Disclaimer - Transcontinenta BV

inprogress
Disclaimer

De informatie die door Transcontinenta BV op deze website wordt geplaatst, wordt met zorg en aandacht onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Transcontinenta BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het ,tijdelijk, niet beschikbaar zijn van de website. De website transcontinenta.nl kan verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites bevatten die niet door Transcontinenta BV worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Transcontinenta BV. Daarnaast geeft Transcontinenta BV geen garantie en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Transcontinenta BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databank rechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten, voor zover niet anders aangegeven, bij Transcontinenta BV en/of haar licentiegevers. Het aanbrengen van een hyperlink naar enige pagina op deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gast site zich naar het oordeel van Transcontinenta BV slecht verdraagt met de naam en reputatie van Transcontinenta BV haar diensten, producten of de inhoud van deze website. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud van deze site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Transcontinenta BV.

Copyright © 2023 Transcontinenta. All rights reserved.